ŠV. MIŠIOS

Sekmadieniais

  8.00, 10.00,
12.00, 18.00 val.
 

Šiokiadieniais

  8.00, 18.00 val.
 
 

NUOTRAUKŲ GALERIJA

Į albumą >>

GARSO IR VAIZDO ĮRAŠAI

 


 

 


 

 

XXI EILINIS SEKMADIENIS 

 LK 13, 22–30 „IR ATEIS ŽMONĖS IŠ RYTŲ IR VAKARŲ, IŠ ŠIAURĖS IR PIETŲ IR SĖSIS PRIE STALO DIEVO KARALYSTĖJE.“

 
 

 

    Jėzus ėjo mokydamas per miestelius ir kaimus ir keliavo į Jeruzalę. 

    Kažkas jį paklausė: „Viešpatie, ar maža bus išgelbėtų?“   

   Jis pasakė jiems: „Pasistenkite įeiti pro ankštus vartus! Sakau jums, daugelis bandys įeiti, bet neįstengs. Kai namų šeimininkas atsikels ir užrakins duris, stovėdami lauke, jūs pradėsite belsti į duris ir prašyti: ‘Viešpatie, atidaryk mums!’ O jis atsakys: ‘Aš nežinau, iš kur jūs’. Tada jūs imsite dėstyti: ‘Mes valgėme ir gėrėme tavo akivaizdoje, tu mokei mūsų gatvėse’. 

    O jis jums tars: ‘Aš nežinau, iš kur jūs. Eikite šalin nuo manęs, visi piktadariai!’ Tai bus verksmo ir dantų griežimo, kai Dievo karalystėje pamatysite Abraomą, Izaoką, Jokūbą ir visus pranašus, o patys būsite išvaryti laukan. Ir ateis žmonės iš rytų ir vakarų, iš šiaurės ir pietų ir sėsis prie stalo Dievo karalystėje. 

    Ir štai yra paskutinių, kurie bus pirmi, ir pirmųjų, kurie bus paskutiniai“.

 

 

Rugpjūčio mėnesio antros pusės sekmadienio Evangelijoje sutinkame Jėzų, keliaujantį į Jeruzalę per miestelius ir kaimus, mokantį žmones dangaus karalystės paslapčių. To meto žmogus, skirtingai nuo mūsų laikmečio žmogaus, ypač domėjosi  amžino gyvenimo viltimi. Buvo aiškiai suprantama, kad joks pasaulio gėris nėra galutinis žmogaus gyvenimo prasmės tikslas, taip pat buvo jaučiamas žemiškų tikslų ir siekiamybių trapumas bei laikinumas.

Ką reiškia siauras išganymo takas, kurį Jėzus nurodo prisiartinusiam pakeleiviui, taip susirūpinusiam, ar maža bus tų, kurie bus išgelbėti galutinėje išganymo kelionėje? Žmogus yra nuolat kviečiamas į gyvenimo dvikovą su savimi. Kai žmonės nakties tamsoje iš gimtų namų buvo tremiami į Sibirą, jiems skirdavo kartais tik keletą minučių, kad galėtų susirinkti į kelionę pačius svarbiausius daiktus. Tai lėmė ilgesnį, arba trumpesnį išgyvenimo laikotarpį. Lygiai taip pat žmogus, kopdamas į kalną  ar išeidamas į ilgą piligriminę kelionę, su savimi pasiims tik svarbiausias tam tikslui įveikti skirtas priemones.

Taigi kiekvieno iš mūsų išganymas yra praeities, dabarties ir ateities aktas bei veiksmas. Žmogaus išgelbėjimas prasideda Krikšto malone, dabarties gailestingumo darbais, ką ypač svarbu suvokti šiais, jubiliejiniais gailestingumo metais, bei nuolatiniu sakramentiniu susitaikymu su Dievu per Šv. Išpažintį.

Sakoma, kad po garsaus austrų kilmės smuikininko ir kompozitoiaus Fritz Kreisler (1875-1962) koncerto viena dama sušuko: „Aš atiduočiau visą savo gyvenimą, kad galėčiau taip groti smuiku, kaip Jūs!“ Čia pat smuiko virtuozas atsikirto: „O aš tą jau seniausiai  padariau!“

Jei Dievas žmogaus gyvenime yra pirmoje vietoje, tada ir kitos žemiškos vertybės yra savo vietoje. 

Kun. Egidijus Arnašius

 

 

 

 

 

 

 

Atgal | Į viršų

© Klaipėdos šv. Juozapo Darbininko parapija, 2014
Sprendimas: Andy