ŠV. MIŠIOS

Sekmadieniais

  8.00, 10.00,
12.00, 18.00 val.
 

Šiokiadieniais

  8.00, 18.00 val.
 
 

NUOTRAUKŲ GALERIJA

Į albumą >>

GARSO IR VAIZDO ĮRAŠAI

 


 
Kontaktai  Nuorodos

 

 

 2020-05-24/05-31
 
  • ŠIANDIEN Bažnyčia švenčia VIEŠPATIES ŽENGIMĄ Į DANGŲ (ŠEŠTINES). Kitą sekmadienįšvęsime ŠVENTOSIOS DVASIOS ATSIUNTIMĄ (SEKMINES). 

  • GEGUŽĖS 25 D. (pirmadieniais) Telšių vyskupijos jaunimo centras kviečia jaunimą, kartu dalyvauti gegužinėse pamaldose giedant Švč. Mergelės Marijos litaniją. Gegužinių pamaldų transliaciją ir bendrą maldą stebėkite per parapijos bei Telšių vyskupijos jaunimo centro Facebook paskyras. Lauksime Jūsų jau šį pirmadienį 18.45 val. Gegužines pamaldas ves jaunimo dvasios vadas kun. Antanas Budreckas. 

  • GEGUŽĖS 26 D. (antradienį) 18.00 val. aukosime sudėtines šv. Mišias už gyvuosius.
  • GEGUŽĖS 29 D. (penktadienį) 18.00 val. sudėtinės šv. Mišios bus aukojamos už mirusiuosius aukotojų, dalyvaujančių ir geradarių intencijomis.
  • Nuo GEGUŽĖS 25 D. tęsime pasiruošimą Pirmosios Komunijos bei Sutvirtinimo sakramentams. Vaikai bus laukiami ne katechetikos klasėje, o bažnyčioje! (laikantis visų nustatytų saugumo normų). Išsamesnė informacija skelbiama Klaipėdos šv. Juozapo Darbininko parapijos I Komunijos ir Sutvirtinimo Facebook grupėse.

 

LIETUVOS VYSKUPŲ KONFERENCIJOS PRANEŠIMAS

 

Tikinčiųjų dvasinis gėris – aukščiausias Bažnyčios rūpestis. Lygiai taip pat Bažnyčiai rūpi ir tikinčiųjų saugumas ir sveikata.
 
Dėl šios priežasties Lietuvos vyskupai, atsižvelgdami į Lietuvos Vyriausybės sprendimą skelbti karantiną visoje šalyje nutarė, kad nuo kovo 16 d. 00 val. iki tol, kol galios Vyriausybės paskelbtas karantinas, nebevyks jokios viešos pamaldos. Vyskupai dar kartą ragina tikinčiuosius neiti į bažnyčias, bet stebėti kunigo aukojamas šv. Mišias per TV, internetą, klausytis radijo transliacijų. Apsaugokime save ir kitus, ypač pagyvenusio amžiaus žmones! Stebėdami kunigo aukojamas šv. Mišias per TV ir melsdamiesi namuose, galite priimti dvasinę šv. Komuniją ir vienytis maldoje.
 
Bažnyčios lieka atviros privačiai maldai bei būtiniausiems asmeniniams tikinčiųjų patarnavimams. Laidotuvės, krikštai ar kiti sakramentai bus teikiami dalyvaujant tik artimiausiems šeimos nariams.
 
Drauge raginame dar daugiau atsidėti privačiai maldai namuose: skaityti šv. Raštą, prisimindami Jėzaus Kančią mintimis eiti Kryžiaus kelią, daugiau laiko skirti bendrai maldai šeimoje. Internetinės komunikacijos būdu šeimos ir pavieniai asmenys gali jungtis į maldos grupes ar švęsti Dievo Žodžio pamaldas. Išnaudokime šį laiką, kuomet negalime būti kartu fiziškai, maldai už sergančius ir kenčiančius – tai padės mums labiau vienytis su Jėzumi Gavėnios kelyje.
 
Viešpats ir šiuo išbandymų metu dovanoja mums ne vieną galimybę Jį atrasti iš naujo. Telydi kiekvieną iš mūsų tikėjimo kupina viltis! Teužtaria mus švč. Mergelė Marija – Ligonių Globėja ir Krikščionių Pagalba!

 

Lietuvos vyskupai

 

Atgal | Į viršų

© Klaipėdos šv. Juozapo Darbininko parapija, 2014
Sprendimas: Andy