ŠV. MIŠIOS

Sekmadieniais

  8.00, 10.00,
12.00, 18.00 val.
 

Šiokiadieniais

  8.00, 18.00 val.
 
 

NUOTRAUKŲ GALERIJA

Į albumą >>

GARSO IR VAIZDO ĮRAŠAI

 


 
Kontaktai  Nuorodos

 

 

2018-03-18/03-25
 
  • ŠIANDIEN mūsų parapijoje GAVĖNIOS REKOLEKCIJOS. Šv. Mišių metu pamokslus sakys Šilutės parapijos klebonas kan. Remigijus Saunorius.
  • KITAS SEKMADIENIS – KRISTAUS KANČIOS (VERBŲ) SEKMADIENIS.
  • GAVĖNIOS METU mūsų bažnyčioje sekmadieniais prieš sumos šv. Mišias giedamos Graudžių verksmų giesmės. Sekmadieniais po 10 val. šv. Mišių bei penktadieniais 17.30 val. einamas Kryžiaus kelias, o šeštadieniais 15.00 val. giedami Kalvarijos Kalnai.
  • KOVO 19 D. šv. Juozapo, švč. Mergelės Marijos Sužadėtinio, iškilmė. Šv. Mišios bus aukojamos 8.00 ir 18.00 val.
  • KOVO 20 D.  (antradienį) 18.00 val. aukosime sudėtines šv. Mišias už gyvuosius;
  • KOVO 23 D.  (penktadienį) 18.00 val. sudėtinės šv. Mišios bus aukojamos už mirusiuosius aukotojų, dalyvaujančių ir geradarių intencijomis.
  • ŠIANDIEN mūsų parapijoje vyksta rinkimai į parapijos pastoracinę tarybą (PPT). Bažnyčios gale rasite rinkimų balsavimo biuletenį. Iš siūlomų 16 kandidatų reikia pažymėti 10 tinkamų kandidatų ir įmesti į balsavimo dėžutę.

  • Nuoširdžiai dėkojame visiems remiantiems Klaipėdos šv. Juozapo Darbininko parapiją. Jūsų skirta finansinė 2 % gyventojų pajamų mokesčio (GPM) parama panaudojama įvairioms pastoracinėms reikmėms, bažnyčios darbams. Pagal LR „Labdaros ir paramos“ įstatymą iš praėjusiais metais jau sumokėtų gyventojų pajamų mokesčio 2% galite skirti mūsų parapijai paremti. Reikia užpildyti prašymo formą ir iki gegužės 1 d. atiduoti į Apskrities Valstybinę mokesčių inspekciją (VMI). Arba tai galima padaryti ir elektroniniu būdu. Nuoširdžiai dėkojame už Jūsų paramą. Telaimina Jus Dievas!

Atgal | Į viršų

© Klaipėdos šv. Juozapo Darbininko parapija, 2014
Sprendimas: Andy