ŠV. MIŠIOS

Sekmadieniais

  8.00, 10.00,
12.00, 18.00 val.
 

Šiokiadieniais

  8.00, 18.00 val.
 
 

NUOTRAUKŲ GALERIJA

Į albumą >>

GARSO IR VAIZDO ĮRAŠAI

 


 
Kontaktai  Nuorodos

 

 

2017-12-17/12-24

  • ŠIANDIEN mūsų parapijos Caritas savanoriai maloniai kviečia visus dalyvauti pasidalinimo popietėje „Kalėdų belaukiant“, kuri įvyks po sumos šv. Mišių 13.30 val. parapijos koplyčioje.

  • Pašventintus kalėdaičius galite įsigyti parapijos raštinėje arba bažnyčios gale prie staliuko. Auką už kalėdaičius bei kalėdą galite palikti šalia esančioje aukų dėžutėje.

  • GRUODŽIO  19 D. (antradienį) 18.00 val. aukosime sudėtines šv. Mišias už gyvuosius.

  • GRUODŽIO 21 D. (ketvirtadienį) po 18.00 val. šv. Mišių vyks vidinio išgydymo pamaldos. Kviečiame ateiti į padėkos pamaldas prieš naujai užgimstant Išganytojui mūsų širdyse ir būti išgydytiems Jo meile ir gailestingumu.

  • GRUODŽIO 22 D. (penktadienį) 18.00 val. sudėtinės šv. Mišios bus aukojamos už mirusiuosius aukotojų, dalyvaujančių ir geradarių intencijomis.

  • GRUODŽIO 23 24 D. mūsų  bažnyčioje vyks advento rekolekcijos. Šeštadienį į rekolekcijas kviečiame sutvirtinamuosius, jaunimą: 16.30 val. dvasinė konferencija ir šlovinimas, 17.15 val. Švč. Sakramento adoracija ir Susitaikymo pamaldos, 18.00 val. šv. Mišios. Rekolekcijas ves Telšių katechetikos centro vadovas mons. Rimantas Gudlinkis.

  • GRUODŽIO 24 D. (sekmadienį) Kūčios. Šv. Mišios bus aukojamos 8.00; 10.00; 12.00 val. Kaip įprasta 18.00  val. šv. Mišių nebus. Kalėdų nakties šv. Mišios prasidės 20.00 val. Gruodžio 24 d. 10.00 val. šv. Mišias aukos J.E. Telšių vyskupas Kęstutis Kėvalas. Pirmąją šv. Kalėdų dieną (GRUODŽIO 25 D.) šv. Mišios bus aukojamos sekmadienio tvarka 8.00, 10.00, 12.00 ir 18.00 val. Antrąją šv. Kalėdų dieną (GRUODŽIO 26 D.) šv. Mišios mūsų bažnyčioje bus aukojamos 8.00, 12.00 ir 18.00 val.

  • GRUODŽIO 24 D. (sekmadienį) po 8.00; 10.00 ir 12.00 val. šv. Mišių mūsų parapijos ateitininkai skleis Betliejaus taikos ugnį – liepsnelę uždegtą Jėzaus gimimo vietoje, kurią kasmet parveža skautai. Taip pat bus galimybė už auką įsigyti žvakutę su akcijos atributika.

  • Jau tradicija tapusi Carito Advento paramos akcija „Gerumas mus vienija“ ir šiais metais, 20-ąjį kartą, kviečia visus dalintis gerumu. Paramos akcijos tikslas – surinkti lėšų ir pagelbėti labiausiai stokojantiems ir vargstantiems asmenims parapijose. Pagalba ir parama nuolat reikalinga skurstančioms šeimoms su vaikais, vienišiems ar sergantiems asmenims, seneliams, smurto aukoms, slaugos ir globos namuose gyvenantiems. ĮSIGYK CARITAS ŽVAKELIŲ IR DALYKIS TIKĖJMO ŠVIESA SU VARGSTANČIAISIAIS

Atgal | Į viršų

© Klaipėdos šv. Juozapo Darbininko parapija, 2014
Sprendimas: Andy