ŠV. MIŠIOS

Sekmadieniais

  8.00, 10.00,
12.00, 18.00 val.
 

Šiokiadieniais

  8.00, 18.00 val.
 
 

NUOTRAUKŲ GALERIJA

Į albumą >>

GARSO IR VAIZDO ĮRAŠAI

 


 
Kontaktai  Nuorodos

 

 

2018-10-21/10-28

  • Šiandien minime misijų sekmadienį. Visus kviečiame pasimelsti už tautų evangelizavimą, už visus žmones dirbančius misijų kraštuose. Visa šios dienos rinkliava yra skiriama misijoms paremti.
  • SPALIS - ROŽINIO MĖNUO. Jis yra pašvęstas Švč. Mergelės Marijos garbei. Šiokiadieniais rožinis kalbamas po 18.00 val. šv. Mišių, o sekmadieniais po 10.00 val. šv. Mišių.
  • SPALIO 23 D. (antradienį) 18.00 val. aukosime sudėtines šv. Mišias už gyvuosius.
  • SPALIO 25 D. (ketvirtadienį) po 18.00 val. šv. Mišių vyks katechezė suaugusiems. Tema „Ar Sunku pažinti Dievo valią?” II dalis. Vedėjas parapijos klebonas Vladas Gedgaudas. Paskaitos vyks kiekvieną pirmą ir ketvirtą mėnesio ketvirtadienį bažnyčioje. Maloniai kviečiame visus, ypač Pirmajai Komunijai bei Sutvirtinimo sakramentams besiruošiančius vaikų tėvelius!
  • SPALIO 26 D. (penktadienį) 18.00 val. sudėtinės šv. Mišios bus aukojamos už mirusiuosius aukotojų, dalyvaujančių ir geradarių intencijomis.
  • LAPKRIČIO 16 D. (penktadienį) parapijos Blaivybės brolija kviečia vykti į Vilniaus  Aušros Vartų Dievo Gailestingumo Motinos globos atlaidus. Registracija sekmadieniais po 10 val. bei prieš ir po 12 val. šv. Mišių bažnyčios gale.
  • Artėja Vėlinės, mirusiųjų paminėjimo laikas. Mūsų bažnyčioje Vėlinių oktava tęsis nuo lapkričio 1 d. iki 8 d. Tomis dienomis visos šv. Mišios bus aukojamos už mirusiuosius aukotojų intencijomis. Vėlinių oktavos metu, kiekvieną vakarą po vakarinių šv. Mišių, o sekmadienį po sumos šv. Mišių, bus einama procesija už mirusiuosius. Lapkričio 1 d.(ketvirtadienį) Visų Šventųjų minėjimas. Šv. Mišias aukosime sekmadienio tvarka: 8.00, 10.00, 12.00 ir 18.00 val., o lapkričio 2 d. (penktadienį) mirusiųjų paminėjimo dieną, šv. Mišios bus aukojamos aukotojų intencijomis už mirusius 8.00; 12.00 ir 18.00 val.. Kviečiame pasimelsti už savo artimuosius ir visus mirusius.

 

Atgal | Į viršų

© Klaipėdos šv. Juozapo Darbininko parapija, 2014
Sprendimas: Andy