Skip to content Skip to footer
Kai žmogus miršta namuose primas dalykas ką turite padaryti, tai išsikviesti greitąją medicininę pagalbą tel. nr. 112. Jeigu mirtis įvyko namuose ir medikai nustato, kad nereikia teisminės ekspertizės, tada, bet kuriuo paros metu kviečiate mūsų laidojimo namų darbuotojus mob.tel. nr. +370 611 35352, kurie nugabens mirusiojo kūną  į Šv. Juozapo namų patalpose esantį šaldytuvą (Smiltelės g. 27, Klaipėda).
Jeigu Jūsų artimasis mirė ligoninėje, bet kuriuo paros metu kviečiate mūsų laidojimo namų darbuotojus mob.tel. nr. +370 611 35352, ir suderinate su jais tolimesnius laidojimo momentus. (Kada norės šarvoti kūną, kada vyks laidotuvės, kokį karstą ir rūbus rinksis, kaip nori, kad būtų organizuojamos apeigos: su religinėmis apeigomis arba be jų…)
Antras svarbus dalykas. Mirusiojo artimieji privalo pasiimti mirties liudijimą. Medicininę pažymą liudijančią mirtį, išduoda pirminę asmens sveikatos priežiūrą vykdęs gydytojas arba teismo medicinos ekspertas. Gavus medicininę pažymą – mirties liudijimą, laidojantis asmuo ją pristato į mūsų laidojimo namus.

Jeigu Jūs pageidaujate, organizuojame katalikiškas laidojimo apeigas: Šv. Juozapo Darbininko bažnyčioje (Smiltelės g. 27, Klaipėda) už velionį yra aukojamos šventosios Mišios, mirusįjį kunigas palydi į kapines, pašventina kapą, melsdamas Dievo gailestingumo, palydi mirusįjį į amžinybę.